Nabídka služeb

Kompletní péče o Vaše společenství vlastníků (bytové družstvo) za technickou i ekonomickou správu domu stojí 200,-Kč/ měsíčně za jednotku. 

technická správa objektu


 • Měsíční kontrola objektu - prohlídka společných prostor
 • Odečet hlavního domovního vodoměru studené a teplé vody, v případě potřeby nahlášení dodavateli
 • Odečet hlavního domovního elektroměru, v případě potřeby nahlášení dodavateli
 • Odečet plynoměru pro kotelnu, v případě potřeby nahlášení dodavateli
 • shromažďování telefonních a e-mailových kontaktů pro komunikaci týkajících se jednotek, zejména pak vyúčtování (vlastníci, nájemníci) po odsouhlasení vlastníka
 • evidence klíčů, nebo čipů od společných částí domu
 • Pomoc s výběrovým řízením na opravy v domě a celkové revitalizaci objektu
 • Komunikace s pojišťovnou v případě pojistné události
 • Komunikace s vlastníky a nájemníky v případě potřeby (neplatiči, hluční sousedé, apod.)
 • Informování vlastníků a nájemníků o plánovaných revizích (v bytech) na nástěnky v domě i přes email
 • Řešení poruch na dodávkách elektřiny, plynu i vody s dodavateli jednotlivých služeb
 • Kontrola osvětlení společných částí domu a zajištění výměny žárovek
 • Archivace revizních zpráv a dokumentů
 • Pravidelná účast při výročním shromáždění vlastníků, pomoc s vedením schůze, pomoc při sčítání hlasů
 • Pomoc s řešením neplatičů - telefonická komunikace s dlužníkem, odeslání informace o dluhu přes email
 • Návrh na investice do domu a opatření k úspoře výdajů
 • Zajištění -
 • přepisu smluv dodavatelů elektřiny, plynu a vody u společných prostor domu
 • odečtu bytových vodoměrů SV a TV
 • odečtu kalorimetrů nebo ITN
 • oprav společných částí domu - po dohodě se statutárním orgánem/revizorem SVJ
 • oprav po zjištěných závadách v revizních zprávách
 • vstupu revizním technikům a servisním organizacím
 • plánu domu z archivu stavebního úřadu
 • roční kontroly střechy a čištění okapů
 • výměny bytových měřičů (vodoměrů SV a TV, ITN, kalorimetrů)
 • právních služeb
 • revize elektroinstalace společných prostor domu
 • revize hromosvodné soustavy objektu
 • revize plynových rozvodů společných prostor objektu
 • kontroly plynových rozvodů společných prostor objektu
 • revize kouřových cest - komínů
 • revize výtahů, jejich kontrol a zajištění oprav po revizi
 • revize hasicích přístrojů
 • revize hydrantů, včetně tlakové zkoušky
 • preventivní požární prohlídky objektu
 • revize požárního odvětrání
 • deratizace objektu

Cena služby je 90,- Kč měsíčně za bytovou jednotku (+ za nebytovou, která je komerčně využívána). V ceně služby je hlídání termínu revizí, komunikace s výborem/předsedou, zajištění revize, předání revizních zpráv statutárnímu orgánu SVJ/BD, zpřístupnění domu revizním technikům. Kontrola domu 1x měsíčně, zpřístupnění firem objednaných na opravy či odečty.

Vedení podvojného účetnictví, evidence placení záloh za služby a jejich vyúčtování pro společenství vlastníků a bytová družstva

 • Vedení podvojného účetnictví v měsíčních intervalech v souladu s platnými právními předpisy
 • Účtování stavu a pohybu, pohledávek a závazků z operativní evidence objednavatele, (zpracování faktur vydaných, přijatých, pokladních a bankovních dokladů atd.)
 • Předávání čtvrtletních účetních závěrek
 • Vedení evidence NHIM včetně účtování jejich odpisů, nákupu, prodeje a likvidace
 • Vypracování ročního přehledu o příjmu, čerpání a zůstatku dlouhodobých záloh na správu a údržbu společných prostor dle vlastnických podílů vlastníků.
 • Zpracování vyúčtování zálohové a srážkové daně za zaměstnance (placeno zvlášť)
 • Zpracování mezd včetně vystavení potvrzení pro poplatníky (placeno zvlášť)
 • Vypracování daňových přiznání, roční zpracování účetní závěrky a uzávěrky (placeno zvlášť)
 • Zasílání předpisů záloh (nájemného) na služby, na správu a údržbu spolčených prostor v domě
 • Stanovení výše záloh za služby pro další období
 • Měsíční přehledy plateb a neplatičů záloh za služby, správu a údržbu domu
 • Evidence osob v bytových jednotkách (pouze počty)
 • Zajišťování zadání změn pro SIPO při změně vlastníka
 • Roční vyúčtování za společenství celkem a jednotlivé bytové jednotky
 • Přehledy pro potřeby SVJ o vlastnících, předpisech záloh, měřidlech, platbách atd.
 • Příprava dokladů pro archivaci
 • Příprava dokladů pro soudní spory (placeno zvlášť)
 • Vystavení potvrzení o bezdlužnosti (placeno zvlášť)
 • Zasílání upomínek neplatičům

Cena ekonomické správy domu je 110,- Kč měsíčně za bytovou jednotku (+ za nebytovou, která je komerčně využívána). Pro SVJ/BD menší než 10 jednotek je cena paušální 1200,-Kč/ dům.

Zpracování účetní závěrky daného roku, vypracování daňové přiznání a zpracování výroční zprávy

Celková cena služby je 1.500,-Kč/rok. V ceně je vložení schválené závěrky do sbírky listin.

Havarijní linka

Provoz havarijní linky - 18,-Kč/byt a měsíc

Ceny služeb jsou konečné. 

Profesionální statutární orgán společenství vlastníků jednotek - PŘEDSEDA SVJ

V případě zájmu o nabídku vedení domu jako předseda či člena výboru společenství nás neváhejte kontaktovat. Vytvoříme Vám nabídku přímo na míru Vašemu společenství.