Povinné revize elektrických rozvodů a hromosvodů pro bytové domy (společenství vlastníků jednotek i bytová družstva)

07.02.2022

Revizi elektrických rozvodů v bytovém domě je povinen zajistit vlastník domu (tedy BD či SVJ) dále tuto povinnost upravuje zákon č. 458/2000 Sb.

Revize na elektroinstalaci se provádí 1 x za 5 let dle ČSN 33 1500 a provádí ji revizní technik

Revize hromosvodů se provádí 1 x za 4 roky (nebo v případě úderu blesku ihned) dle ČSN EN 62305 - 3 a provádí ji revizní technik (hromosvody instalované dle původní normy se revidují 1x za 5 let)

Přesný termín následné revize hromosvodů i elektrických zařízení najdete ve Vaší poslední revizní zprávě.