Krátkodobé pronájmy bytů - pomoc s tímto nešvarem

29.09.2021

Magistrát hlavního města spouští bezplatnou právní poradnu kterou najdete v budově Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci v Jungmannově ulici od 11. října. Zájemci ji najdou v přízemí na přepážce číslo 7, a to každé pondělí a středu vždy od 14.00 do 16.00 hodin. Návštěvu v poradně je třeba předem telefonicky objednat na čísle 12444. V této právní poradně mohou majitelé bytů a společenství vlastníků získat informace, jak konkrétně postupovat při domáhání se poklidného užívání svých nemovitostí, aniž by je mohlo obtěžovat využívání bytů pro krátkodobé ubytovací služby prostřednictvím platforem typu Airbnb apod.

Padla již první pokuta 20.000,-Kč od stavebního úřadu prahy 1 za kratkodobé pronájmy bytu bez platné kolaudace bytu k tomuto účelu. Nyní je třeba mít byt kolaudován jako hotel či ubytovnu.