Centrální rezervační systém - Přehled očkovacích míst

29.12.2021

Proč se nechat očkovat posilovací dávkou?

 • Zvýšení ochrany před onemocněním Covid-19, zejména před závažným průběhem a komplikacemi:
  Je prokázáno, že po očkování dochází po určité době k postupnému poklesu účinnosti ochrany, a tedy k vyšší pravděpodobnosti nákazy u očkovaného jedince. Tímto poklesem ochrany jsou nejvíce a dříve než ostatní ohroženy starší osoby a osoby s poruchou imunity nebo chronickým onemocněním (typické i pro jiná očkování). Posilující dávka významně zvýší ochranu proti nákaze, a to intenzivněji a rychleji než předchozí dávky očkování.
 • Zvýšení ochrany před novými variantami koronaviru:
  Podání posilující dávky velmi rychle posílí ochranu i proti novým variantám koronaviru (např. delta), které v době vývoje očkovacích látek nebyly známy, avšak aktuálně se ve světě šíří.
 • Jelikož délka ochrany po očkování se může u každého člověka lišit, je využití přeočkování to nejlepší, co můžeme proti nákaze Covid-19 udělat.


Posilující dávka je doporučena zvláště těmto osobám:

 • Primárně osobám s poruchou imunity, chronicky nemocným a osobám starším 60 let.
 • Pracovníkům ve zdravotnictví a zaměstnancům v zařízeních sociální péče.
 • Zaměstnancům kritické infrastruktury.
 • Všem, kteří chtějí zvýšit svou ochranu proti onemocnění Covid-19.


Jakou očkovací látkou se přeočkovává?

 • Aktuálně schválené látky k přeočkování jsou tzv. mRNA očkovací látky (Spikevax / Moderna, Comirnaty / Pfizer), a to i pro osoby původně očkované jinou očkovací látkou.


Jak se lze k očkování objednat?

 • Prostřednictvím svého praktického lékaře
 • Registrací přes Centrální registrační systém na očkovací místa https://crs.mzcr.cz. Registraci provádějte se stejným telefonním číslem jako předchozí registraci nebo s jakým si vyzvedáváte certifikáty na ocko.uzis.cz
  Aktuální přehled očkovacích míst naleznete na stránkách ministerstva zdravotnictví https://ockoreport.uzis.cz
 • Kontaktováním linky 1221

Bližší informace k posilujícím dávkám naleznete také na: https://koronavirus.mzcr.cz/posilovaci-davka-ockovani