Aktivace nové plynové kotelny

11.10.2021

Nově byla spuštěna plynová kotelna a to po odpojení ÚT a ohřevu TV od centrálního vytápění. Nyní si společenství vlastníků jednotek bude regulovat teplotu ÚT a TV samostatně.